ضمانت هفت روزه فرانایس

شرایط ضمانت ۷ روز بازگشت محصول

فرانایس برای رفاه حال مشتریان، ۷ روز به مشتریان فرصت می‌دهد که محصول را تست کرده و درصورت وجود هر گونه مشکل، آن را برگردانند.اگر برای محصول طی فرآیند ارسال مشکلی پیش آمده باشد و یا پس از تست آن، وجود نقص فنی در محصول اثبات گردد؛ مشتری ۷ روز فرصت دارد که محصول را برگرداند. هرگونه نقص فنی در دستگاه، شامل سرویس تعویض بدون قیدوشرط می‏‌شود.
فرانایس این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت افتادن، آسیب دیدگی یا آسیب دیدن دستگاه در اثر استفاده ای که مطابق با دفترچه راهنما نیست، تضمین کند.